GDS - AC.

Tillsättande av olja till systemet.


Köldmediekretsen förlorar inte bara gas över tiden. Även olja förloras. Inte minst om systemet vakuumsugs. Därför måste olja tillsättas emellanåt.

Oljan blandar sig med köldmediet och följer med runt i loopen. Det innebär att olja finns överallt i systemet, trots att den egentligen bara behövs för själva kompressorn. Där gas läcker ut följer olja med. Hur mycket som förlorats är inte alltid helt lätt att avgöra.

Det finns ingen metod att exakt mäta oljeinnehållet i en AC. Bedömningen av hur mycket som behöver tillsättas måste därför vanligen baseras på kvalificerade gissningar. Alternativet till gissningar är att tömma och skölja systemet, så att all olja avlägsnas och därefter återfylla den mängd som specifikationerna föreskriver.

Vissa kompressorer är utrustade med en oljesump. Sådana kompressorer har då också en speciell plugg där en "oljesticka" kan stickas ner för att kolla oljenivån. Det förutsätter då att systemet görs trycklöst. Inte ens i detta fall kan oljeinnehållet anses som exakt kartlagt. Kompressortillverkarens anvisningar om oljenivån bör följas.

Det är stor skillnad mellan hur mycket olja som stannar kvar i olika typer av kompressorer. I varianten med oljesump kan upp till hälften av den totala oljemängden samtidigt befinna sig i kompressorn. I varianter utan sump behålls mycket lite olja i kompressorn.

Byts någon komponent ut följer alltid en viss mängd olja med i komponenten. Den bortförda mängden ska då alltid ersättas. Uppgift om hur mycket olja som ska hällas i den nya komponenten för att kompensera den som bortförts, fås av komponentleverantören. De vanligaste komponenterna som byts är torkfilter och kondensor.

Mer om bedömningar vid tillsättande av olja, kan läsas i Haynes AC-manual.

I samband med fyllning av köldmedium, är det långtifrån alltid en kyltekniker bryr sig om att tillsätta olja. Trots att systemet även förlorar en icke föraktlig mängd olja vid varje vakuumsugning. I de fall han fyller olja, är dosen 25cc (1/4 dl) vanlig.

I de länder där Top Up kit säljs, behöver man inte själv ta ställning till hur mycket olja som behövs för att ersätta den olja som förlorats genom normalt läckage. Dessa burkar brukar ha olja tillsatt till HC mediet. Den oljetillsats som jag sett specificerad är 2 % räknat på vikten. Det är en mycket liten oljetillsats. Motsvarar 3gr olja på en burk med 150gr HC. Detta representerar burkleverantörens bedömning av behövligt oljetillskott när ingen olja förlorats genom vakuumsugning och att systemet får olja tillsatt vid varje påfyllning av köldmedium.

Den som Top Up-par, med gasburkar utan oljetillsats får själv se till att tillsätta olja i lämplig mängd. Det är knappast nödvändigt att tillsätta en så liten mängd olja varje gång systemet "toppas upp". Varannan, var tredje gång är kanske mera lämpligt.

Vet man däremot att systemet vakuumsugits och fyllts kanske flera gånger utan att olja tillsatts, kan det vara mycket hög tid att tillsätta olja.

Flera olika tekniker finns att tillföra olja. Från att använda speciella injektorer, som kopplas in på själva påfyllningsslangen, till den enkla metoden att öppna systemet och hälla in den lilla mängd olja som behövs.

Öppnas systemet är det inte självklart att luft obönhörligt kommer in omedelbart. Det beror helt på hur lång tid det tar innan öppningen åter stängs. När en koppling lossas kommer merparten av den gas som finns i systemet, relativt snabbt att läcka ut. En icke obetydlig restmängd kommer dock att finnas kvar löst i oljan. Denna restmängd frigörs sedan i ganska maklig takt. Så länge frigörandet pågår, kommer en svag gasström ut genom öppningarna att hindra luft från att vandra in.

Det är alltså fullt möjligt för den som noggrant förberett sig, att t.ex. öppna en lämplig anslutning på torkfiltret och därefter spruta in olja med en typ "injektionsspruta" (utan nål) och därefter snabbt återansluta, utan att luft kommit in.

/Farsan.