OBS.
I omtanke om modemsurfare har de flesta bilderna som kommer upp automatiskt, numera komprimerats mycket starkt. Så starkt att bildkvaliteten blivit rejält försämrad. Välj själv. Klicka på bilden för att få fram en mindre hårt komprimerad version, med bättre skärpa och detaljrikedom.
Sonen.

GDS - AC.

Utrustning för GDS-jobb på AC.


I del 1 redovisas hur man kan klara felsökning och åtgärdande av rätt många av de vanligaste felen, trots ett minimum av utrustning för själva köldmediekretsen.

Utvidgas ingreppet i köldmediekretsen, t.ex. vid byte av kondensor och/eller torkfilter blir det nödvändigt att vakuumsuga före fyllning av köldmediet. Man har då att ta ställning till frågan, ska jag göra enbart det rena mek-jöbbet själv eller lämna bort vakuumsugning och fyllning av köldmedium. Eller ska jag göra allt själv?

Väljer man det förstnämnda, behövs inte särskilt mycket kunskaper utöver vanlig erfarenhet av bilmeckande. I stort sett räcker det att veta:

Vill man göra allt själv, måste man först och främst ha tillgång till vakuumpump. Dessutom helst också en grenrörsmätare.

All utrustning som kan köpas i USA, blir mycket, mycket billigare än att köpa här hemma. Man får då inte glömma att det kommer på en del kostnader om man köper tex. per postorder. Det är växlingsavgifter, fraktkostnad, tull och moms. Tullavgiften för sådant är inte så hög, 4 % vill jag minnas. Momsen är däremot en tung pålaga eftersom den läggs på sist, sedan kostnaden för frakt och tull lagts till. Man får räkna med priset kan växa bortåt 50 % utöver växelkursen.

Det kan vara lite knepigt att hitta postorderföretag i USA som säljer sådant som behövs i detta fall, på export till Sverige. De flesta postorderföretagen har redan så stor hemmamarknad, att de inte bemödar sig att lägga upp rutiner för att hantera export till marknader som endast marginellt ökar omsättningen. Enklast (om man inte själv har något ärende över) är det om man har någon bekant där, som kan köpa ut och skicka grejerna. Men låt inte paketet gå via Air Mail för då spricker kalkylen. Billigaste transportsättet Surface Mail kan å andra sidan ta upp till 3 månader.

Utrustning för att mäta trycken på hög och lågtryckssidorna (grenrörsmätare) är basalt vid diagnostisering av en AC. Grenrörsmätare är svindyra i Sverige, men kan köpas för ca $100 i USA. Den är då komplett med slangar och snabbkopplingar för R134-system. Manometrarna visar inte bara tryck utan även vakuum.

En enkel grenrörsmätare kan byggas av två manometrar och två ventiler. Manometern för lågtryck bör mäta 0-10 bar och den för högtryck 0-30 bar. Enda nackdelen med vanliga manometrar är att de inte visar vakuum.

Mitt hemmabygge av en grenrörsmätare kan ses på foton nedan. Klockorna är i detta fall äkta kylmaskinsmanometrar, som suttit permanentmonterade på en skrotad kylanläggning. Dessa visar alltså även vakuum. Fick dem för en spottstyver. Kopplingarna för slangarna och andra tillbehör har jag tillverkat själv.

Snabbkopplingar till serviceportarna, behövs också, om man inte köper en komplett grenrörsmätare enl. ovan. Hög och lågtrycksportarna har olika dimension för att inte förväxlas. Snabbkopplingarna kan ha lite olika utförande. Den variant jag har är försedd med en ratt på själva snabbkopplingen. När ratten är utskruvad är förbindelsen med slangen stängd, så att gasen stängs inne. Sedan kopplingen placerats på serviceporten, dras ratten in. Då öppnas förbindelsen med slangen, samtidigt som en pigg mitt i kopplingen trycker in och öppnar den Schrader-ventil som finns inne i själva serviceporten.

Snabbkopplingar får man betala bortåt 400:-/st, här i Sverige, medan man inte behöver betala mer än $18/st i USA.

Det går alldeles utmärkt att använda en begagnad kyl eller fryskompressor för att vakuumsuga. Detta förutsätter att kompressorn är i tillräckligt bra skick. Det kan man inte förutsätta att alla begagnade är. Många av dem har redan jagat livet ur sig själva i en tidigare tjänstgöring. Först måste man alltså ha tillgång till en hyfsad vakuummätare innan man kan avgöra om kompressorn duger. Jag har själv en begagnad kompressor som är synnerligen kompetent.

Det finns iofs rätt billiga venturirörspumpar att köpa ($25), men det är enligt min mening inte en särskilt bra lösning. Denna typ av pump skapar vakuum genom ejektorverkan m.h.a. tryckluft. För att driva en sådan, krävs en rejälare tryckluftskompressor än vad den genomsnittlige hemmameckaren har. Utrustningen för även en massa oljud. Har själv inte haft tillfälle att testa någon sådan pump.

Läcksökning kan ibland vara besvärligt utan specialutrustning. Billigast, för GDS-aren men kanske inte alltid den enklaste metoden att läcksöka är m.h.a. såpvatten. Är systemet tomt kan man trycksätta med kväve. Den som redan skaffat utrustning för att fylla fjädringsklockor, har alltså en given samordningsfördel. Vad man måste tänka på då är att trycket måste begränsas till det högsta tryck som lågtryckssidan någonsin utsätts för. Trycksättning av ett tomt system med tryckluft, är helt olämpligt eftersom det innebär att systemet kontamineras med fukt.

Vill man läcksöka på ett enklare och elegantare sätt, gäller spårfärg tillsatt t systemet, som kan detekteras med UV-lampa. Kruxet är då kostnaden för UV-lampan. Här i Sverige kostar sådana en liten förmögenhet. Man får dem inte gratis i USA heller, men där finns i alla fall betydligt billigare alternativ. Lämplig utrustning för att injektera spårfärgen behövs också.

Det billigaste UV-lampan jag sett är en pennlampa, som alstrar UV-ljuset m.h.a. en UV-lysdiod. Priset på den ligger i häradet $40-50. Nackdelen med den är att den har så kort lysavstånd, max 50 mm. Något av denna nackdel kompenseras av att det nätta formatet, vilket gör att den lättare kan stickas in där det är trångt. Den marknadsförs av "Tracerline", de har även Dyrare och mer sofistikerade UV-lampor.

Små UV-lysrör finns för en billig penning här i Sverige. Dessa har en mycket begränsad användbarhet i dessa sammanhang. De är för klumpiga och ljuset kan inte samlas och riktas på ett tillräckligt bra sätt.


Bild 1
Hembyggd grenrörsmätare.


Bild 2

Snabbkopplingar och hemgjort T-rör med påmonterade ventiler. Den ena ventilen är en kulventil av enklaste, billigaste tänkbara typ, med vredet nedkapat till hanterligare format. Den andra är en Danfoss membranventil som kommer från samma skrotade kylmaskin som manometrarna. T-röret sätts på grenrörsmätarens mittslang. Man kan då ha både gasbehållare och vakuumpump anslutna samtidigt, så att alla slangar kan avluftas vid samma tillfälle. Det är självklart inte nödvändigt att ha tillgång till den maskinutrustning jag har för att snickra ihop en fungerande utrustning. Slangarna behöver tex. Inte ha skruvkopplingar, de kan gott sättas direkt på slangnipplar.Bild 3
Hela ormboet med slangar och övriga komponenter påmonterade.Avslutningsvis vill jag poängtera att den som önskar att mecka med sin AC, bör börja med att köpa Haynes "Bilens Luftkonditioneringssystem" eller någon annan bra handbok.


/Farsan.